มาสคาร่า

  • Mascara

    มาสคาร่า

    ต้องการบังคับตัวเองจากรากขนตาหลังจากยึดคลิปขนตาในตำแหน่งของรากขนตาแล้วให้งอเบา ๆ ขึ้นอีกครั้งแบ่งเป็น 3 ส่วนคลิปที่มักใช้เวลาและใกล้กับหางขนตามากขึ้นออกแรงตัวเองเบาขึ้นไม่เป็นธรรมชาติ มิฉะนั้น.