การระบายความร้อนทางกายภาพและการประคบเย็น

  • Cold compress

    ประคบเย็น

    การประคบเย็นทางการแพทย์สามารถทำให้เส้นเลือดฝอยหดตัวบรรเทาความแออัดในท้องถิ่นลดความไวของปลายประสาทและบรรเทาอาการปวดเย็นลงและลดไข้ลดการไหลเวียนของเลือดในท้องถิ่นป้องกันการอักเสบและการแพร่กระจายของหนอง